ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ    

Kurumların etkin bir şekilde yönetmesi gereken süreçlerden bir tanesi de iş sürekliliğidir. İş sürekliliği; "bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir" şeklinde tanımlanır. Bir başka deyişle, büyük ya da küçük tüm işletmelerin işlerinin aksamasına neden olan kesintilere karşılık vermesini sağlayacak etkinliklerin tümüdür. Eğer beklenmedik iş kesintileri size göre değilse yapacağınız en iyi şey ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı'nı uygulamak olacaktır.

FAYDALARI

  • İş ile ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetme konusunda katkı sağlar.
  • Olayların etkisini minimize eder.
  • Kriz zamanlarında kritik fonksiyonların her zaman çalışmasını temin eder.
  • Sürekliliğinin sağlanması kabiliyetinin kanıtlanması ile günümüz rekabet ortamında avantaj sağlar.
  • Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların gereksinimleri risk değerlendirilmesi yolu ile yerine getirilir.
  • Yaşanan olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesini sağlar.
  • Kuruluşun kendisini ve ilişkide olduğu diğer kuruluşları, kamu kurumlarını, yerel yetkililerin tanınması ve uygun şekilde geliştirilmiş, dokümante edilmiş ve anlaşılmış bir acil durum hizmeti sağlanır.
  • Kuruluşun saygınlığını, markalarını ve itibarını korur.
  • Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale gelir.

 

ISO 22301 STANDARTINI KİMLER UYGULAYABİLİR?


ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı, farklı sektördeki kuruluşlar için genel, sektörden, çalışan sayısından bağımsız tüm organizasyonlarda, organizasyonun tamamına veya belirli bir bölümüne kısmen uygulanabilir bir standarttır.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşların müşteri memnuniyetlerini yükseltmek , sürekli olarak yüksek performans ve hizmet seviyelerine ulaşması amacı ile, Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik sağlayan dünyanın en çok tanınan yönetim sistemlerinden bir tanesidir.

ISO 9001’E KURUMLAR NEDEN İHTİYAÇ DUYAR ?

ISO 9001 kuruluşların ölçeklerine, hizmet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler için uygulanabilen bir standarttır. Standardın temel prensiplerine bakıldığında neden ihtiyaç duyulduğunun da cevabını aslında alıyor olacağız.

Liderlik, Müşteri Odaklılık, Çalışanların Katılımı, Proses Yaklaşımı, Kanıta dayalı karar verme gibi temel prensipler tüm kuruluşların süreçlerini iyileştirmesine, karlılığı arttırmasına, müşteri memnuniyetini arttırmasına sebep olacak adımlardır. Kalite Yönetim prensiplerinin özünü anlayıp, uyguladığımız takdir de bahsettiğimiz faydalar beraberinde geliyor olacaktır.

Kuruluşunuzda katma değer sağlayan, süreçlerinizi analiz edip tarafsız bir şekilde gerçekleştirdiğimiz denetim, belgelendirme hizmetlerimiz ve deneyimli kadromuz ile ISO 9001:2015 geçişinizde yanınızdayız.

Yorumlar (0)

Yorum yaz